full

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach transportu całopojazdowego:

(warzywa, owoce, chemia – wymagające określonej temperatury).
(chemia, wyroby hutnicze, tworzywa sztuczne, papier i wiele innych).

Przewozy towarów sypkich

(nawozy, półprodukty paszowe, produkty węglowe, chemia).

Transport towarów niebezpiecznych ADR

(łącznie z klasą 1 – materiały wybuchowe).

Transport ponadgabarytowy

(platforma).
( wagony, kontenery, ponadgabaryty)
(łączymy różne rodzaje transportu i oferujemy optymalną ścieżkę dostawy)

Obsługujemy teren całej Unii Europejskiej oraz wybrane kierunki takie, jak: Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan i Uzbekistan.

GWARANTUJEMY

Stale badamy i analizujemy potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów. W ramach kompleksowej obsługi spedycyjnej i logistycznej gwarantujemy:

Fachową organizację transportu,

w tym wsparcie w przygotowaniu wymaganej dokumentacji.

Możliwość skorzystania z usług dodatkowych –

odprawy celnej, przeładunku, magazynowania.

Codzienny monitoring , a także:

– terminowość usług,

– transparentność procesu i zachowanie tajemnicy handlowej.